Mannsarbeid i Norge

Tilbydere av coaching, kurs, events og mannesirkler

De fleste av disse tilbyderne og deres kurs, events og veiledning er ikke en del av Mannfolk.org
Selv om det fremover kan oppstå samarbeid om å skape events, kurs og arrangementer innunder det vi kaller mannsarbeid (selvutvikling for menn), så er alt som tilbys her helt frittstående fra organisasjonen.

DRAMMEN/LIER:

Modige Menn

www.modigemenn.no

Epost: oystein@parskolen.no

Ledet mannsgruppe ca. hver sjette uke, introduksjonskurs for menn to til tre ganger i året, individualterapi, parterapi, gruppeterapi. Fokus på identitet, tilknytningsmønstre og relasjoner.


HORDALAND:

Tom Odin Engelbrecht

www.mannfolksonen.no

Facebook: www.facebook.com/groups/783130903587362/

Epost: mannfolksonen@gmail.com

Månedlige åpne sirkler: «MannfolkSonen - vi samles rundt ilden», kurs og workshops. Fokus på samhold, sjamanisme, jordnærhet og maskulin kraft.


KRISTIANSAND:

Siris Hjertekammer

www.sirishjertekammer.com

Epost: sirishjertekammer@gmail.com 

Kurs og workshops, temakvelder og 1 til 1 timer for veiledning. Fokus på selvtillit for menn.


NESODDEN:

Pål Christian Buntzwww.wildmanprogram.comEpost: paal@thewildmanprogram.com
Holder Wildmangrupper for menn (online), workshops og 1-1 coaching. Fokus på skape trygge og empowered menn i senga, i forholdet og ta steg mot sitt livsformål.


Nicolas Cañon

Facebook: www.facebook.com/nicolas.canon.982Epost: nicolas_ahlqvist@hotmail.com

Arbeid: sauna/ auf guss master/ mens circle, full moon gatherings. Fokus: to Unite people and see that all have their gifts, take of all masks to just be who you are!


Heart Circle

www.heartcircle.no

IG: @heart_circle_oslo

Facebook: www.fb.com/heartcircleoslo

E-post: heartcircleoslo@gmail.com

Delesirkler for både nybegynnere og erfarne i flere formater, kurs, workshops, manneretretter, veiledningssamtaler, samlinger og mer. Fokus på mannsarbeid og broderlig fellesskap.


Kevin Reeder

Facebook: www.facebook.com/StoryKev

Epost: kev@english.no 

Månedlige åpne sirkler: «Step into Your Fire» (med Nicolaz Canon), 1-til-1 coaching, workshops og retreater. Fokus på medfølelse, tilstedeværelse, historiefortelling. Bli bevitnet av andre menn.


Anders Wilmann

www.anderswilmann.com

Epost: anderswilmann@gmail.com

Åpen mannsgruppe 1 gang pr. uke (ledig plass). Workshops, coaching, kurs og retreater. Fokus på kommunikasjon, integritet og ansvar.


OSLO:

Pål Bergman

Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100008430035810

Epost: tango.patl@gmail.com

Åpen mannsgruppe 1 gang pr. måned (full) og cuddleparties


Péter Csörget

www.investidnorway.com

Epost: info@investidnorway.com

1-1 coaching, mindfullness guidance & HAKA workshops (in english), focusing on self responsibility, stress relief, power awakening & masculinity.


Falcon Ener Kise

Facebook: www.facebook.com/falconkisecoach

Epost: falcon.ener.kise@gmail.com

Workshops, retretter, 1-1-sesjoner for menn, ledelsescoaching, life-coaching, online. Fokus på integritet, autentisitet, livsmestring, selvansvarlighet, seksualitet, arketyper, embodiement/kroppsliggjøring, fysisk & mental & emosjonell & sosial helse, biohacking, mm.


Torstein Martinsen

www.torsteinmartinsen.no

Epost: kontakt@torsteinmartinsen.no

Gruppesamtaler, 1-1 samtaler, transformasjonsreiser 3-12mnd, korte og lengre workshops. Fokus på følelser, emosjonell intelligens og self-compassion.


Martin Joyce Nygaard

Facebook: www.facebook.com/groups/2183130488571937

Epost: nygaardm@gmail.com

"No More Mr. Nice Guy" jevnlige kurs og grupper. Fokus på livsmestring og tydelighet.


Tom Rysstad

www.rysstad.live

Epost: tom@rysstad.live

Ledede mannsgrupper en gang pr. måned (ta kontakt for evnt. ledige plasser). Dialog i grupper. Individuell og parterapi. Fokus på håndtering av følelser, tørre å være autentisk og ærlig, å være i utvikling.


Christian V. Scheel

www.majorstuaterapifellesskap.no

Epost: cscheel@hotmail.com

Grupper, kurs og retreater. To - tre helgekurs for menn i året. Ledede mannsgrupper en gang pr. måned. Fokus på mannsrollen og sunn maskulinitet.


Raymond B. Stangenes

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002109610559

Epost: raymondstangenes@gmail.com

Åpen mannsgruppe hver 3. uke (ledig plass)


The Rainbow Light Warriors Lodge

www.rainbow-light-warriors.no

Email:  shamanicbrotherhoodmail@gmail.com

Retreats og men´s coaching. Fokus på personlig vekst og spirituell utvikling.


UROskolen AS

www.uroskolen.no

Epost: info@uroskolen.no

Ledede mannsgrupper en gang pr. måned. 1-1 opplæring og mannskurs. Fokus på å utforske den indre uroen.


RINGERIKE/HOLE:

Torstein Worren

www.vakaheim.no

Epost: kontakt@vakaheim.no

Kurs, retreats, workshops, samlinger og veiledning. Fokus på spirituell oppvåkning og mannlig- og menneskelig utvikling.


STAVANGER:

Manndom, /Christian Øie

Facebook: www.facebook.com/christian.oie

Epost: chroie@protonmail.com

Gjør lokale delesirkler og andre events med fokus på egenutvikling og mental helse.


VESTFOLD:

Pål Bergman

Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100008430035810

Epost: tango.patl@gmail.com

Åpen mannsgruppe (under etablering, ta kontakt!) og cuddleparties (kommer snart).


ØSTFOLD:

Tom Odin Engelbrecht

www.mannfolksonen.no

Facebook: www.facebook.com/groups/783130903587362/

Epost: mannfolksonen@gmail.com

Månedlige åpne sirkler: «MannfolkSonen - vi samles rundt ilden», kurs og workshops. Fokus på samhold, sjamanisme, jordnærhet og maskulin kraft.


Følg oss på Facebook så får du oppdateringer om enkeltstående events, hendelser og kurs du kan delta på!

Kontakt oss på mannfolk.org@gmail.com dersom du er fasilitator av mannsarbeid og ikke er med på lista. Menn trenger å finne deg!