Mannesirkler

Mannsarbeid og menns mentale helse i fokus

Bygg en sunn maskulinitet i fellesskap


«Denne reisen kan ikke gjøres i et vakuum. Min vekst er avhengig av å ha et sterkt fellesskap av menn rundt meg; som kan inspirere, reflektere, gi tilbakemeldinger og støtte meg på veien.»


For en mann å kunne oppleve å bli møtt, speilet og holdt i både sinne, sorg, glede og inspirasjon via en gruppe likesinnede som kjærlig konfronterer ham og støtter ham i å bli den beste versjonen av seg selv, er en viktig nøkkel som vi mener at ALLE menn bør ha tilgang til.

Det er dette vi kan skape rom for når vi møtes i sirkel.

Det gir trygghet å vite at det vi deler i sirkelen forblir i sirkelen og at vi ikke er der for å gi hverandre råd, men for å reflektere tilbake, utfordre og støtte hverandre mens vi vokser som menn.

Vi trenger alle menn rundt oss som kan konfrontere oss på et kjærlig vis. Menn som kan kalle oss frem via direkte og ekte tilbakemeldinger. «Brødre» som aksepterer sidene av oss vi selv fornekter og som støtter oss fult og helt i vår vekst. Menn som vil at vi skal tre inn i full integritet og bli vår egen leder, og som hjelper oss å holde oss selv ansvarlig for våre ord og handlinger. «Brødre» vi kan felle tårer med og som kaller oss frem til å bli den beste versjonen av oss selv.

Dette er arbeidet vi gjør sammen.

Det er dette som er mannesirkler.

Under temaet Mannsarbeid har vi samlet rikelig med materiale som vil hjelpe deg med å arrangere ukentlige sirkler som er fylt med vekst og dybde. Her finner du ressurser, veiledninger og inspirasjon for å skape berikende mannesirkler. Dette er en invitasjon til å ta skrittet og ta i bruk disse verktøyene for å starte noe unikt og meningsfullt.

Sammen kan vi skape en plattform for å utforske og utvikle vårt fulle potensiale som menn. Vi kan dele erfaringer, støtte hverandre og vokse i et trygt og tillitsfullt fellesskap. Så bli med oss på denne spennende reisen, hvor vi utforsker våre indre verdener, kultiverer autentisitet og oppdager den dype forbindelsen som ligger i denne typen mannsgrupper.

Ta i bruk verktøyene, planlegg dine sirkler og la vekst og transformasjon bli en sentral del av ditt fellesskap. Vi ser frem til å ha deg med oss på denne inspirerende reisen mot dypere forståelse, selvutfoldelse og broderskap. Sammen kan vi skape en sterkere, mer bevisst og balansert maskulin energi i verden.


Her er noen konkrete fordeler med mannesirkler:

Du finner mer om info og tips til sirkler og selvutvikling i vår blogg.

Kontakt oss på mannfolk.org@gmail.com eller følg oss på facebook for å få info om sirkler eller events i nærheten av deg.