Mannsarbeid

Hvordan jobbe med menn?

Tips og tanker om mannsarbeid og sirkler:

Det starter med deg selv

Hvordan holde sirkler?

Regler for sikkerhet i sirkler

Hvorfor utelukkende menn?

Mannlige forhold trives med ansvarlighet og dør uten det

Hvorfor stopper menn med sirkler?

Å be om tilbakemelding er et utrolig viktig skritt i selvutvikling

Når er det på tide å trekke frem sverdet?

Konkrete øvelser som kan brukes i mannesirkler og gruppearbeid:

En del varierte intro øvelser til sirkler med menn

En gruppeøvelse for å utvikle forståelse av lederskap, autoritet og ansvar

En parøvelse som fremmer dyp lytting og empati i en samtale

En gruppeøvelse for å deling og støtte fra fellesskapet

En parøvelse for å trene på tilstedeværelse

En kroppslig og relaterende gruppemeditasjon

Hvordan gjøre en s.m.a.r.t forpliktelse?

En ansvarlighetspraksis

En gruppeøvelse som belyser våre skygger

En gruppeøvelse der vi eier våre projiseringerDu finner flere indre øvelser i bloggen om selvutvikling.